fransen keren zich af van wijnFransen drinken steeds minder wijn! De cijfers liegen er niet om. In 1990 dronk meer dan de helft van de Fransen bijna dagelijks wijn. Nu nog maar 17%. Terwijl het aantal Fransen dat nooit wijn drinkt in die tijd zelfs is verdubbeld tot 38%.
In 1965 dronk de gemiddelde Fransoos 160 liter wijn per jaar. In 2010 was dat nog maar 57 liter en de verwachting is dat dat over enkele jaren zelfs minder dan 30 liter is.

Aan tafel is het niet beter voor de wijn. Wijn is slechts de derde keuze. Water, frisdrank en vruchtensappen worden steeds populairder.

Mensen die tijdens de 60-ger en 70-ger jaren van de vorige eeuw opgroeiden, drinken wijn bij het eten. 40-gers en 50-gers drinken af en toe wijn. Zij drinken minder maar duurdere wijn. De internetgeneratie is pas vanaf mid-twintig geïnteresseerd in wijn. Voor hen concurreert wijn met andere dranken, ook de niet-alcoholische. Deze trend zien we ook in andere wijnproducerende landen als Spanje en Italië.

Ik heb net een column in ons wijkmagazine heb geschreven over het gebrek aan eetcultuur in Nederland. Juist in mediterrane landen is de maaltijd, met name het diner, een sociaal gebeuren. Een ontmoetingsplek voor het gezin of voor een groep vrienden. Het probleem in Frankrijk is dat dat steeds meer verdwijnt. Het diner als ontmoetingsplek verdwijnt er steeds meer. Individualisme neemt zijn plek in. Druk druk druk. Leden van het gezin eten steeds vaker alleen. Wijn aan tafel is minder passend.

Daarbij komt dat de lange lunches met wijn door steeds meer kantoorbazen niet gewaardeerd worden. Mensen moeten wakker en alert ook het werk zijn, ook na de lunch. Toenemend autobezit, toenemde populariteit van bier en mixdranken en de veranderende bevolkingssamenstelling (lees: meer moslims) verlaagt wijnconsumptie ook.

Dennis Saverot (La Revue des Vins de France) constateert nuchter dat de Fransen nu minder wijn drinken maar veel meer anti-depressivapillen slikken. “Wijn is de meest subtiele en geciviliseerde anti-depressivum! Maar helaas heeft de lokale kroeg plaatsgemaakt voor een apotheek!”

[bron: BBC News Magazine]